REGULAMIN UDZIAŁU

1. Aby wziąć udział w grach miejskich należy:

1.1. dokonać zgłoszenia zespołu pies + przewodnik drogą mailową u organizatora pod adresem: biuro@psikus-szkolenie.pl
1.2. dokonać opłaty wpisowej w siedzibie organizatora lub na nr konta podany w mailu zwrotnym w wysokości:
a) jedna edycja Noseworkowej Gry Miejskiej – 90 zł
b) cztery edycje Noseworkowej Gry Miejskiej – 300 zł ( płatne jednorazowo )
termin dokonania wpłaty za pojedynczą Grę upływa na 5 dni przed rozpoczęciem poszczególnej Gry. Przy deklaracji udziału w całym cyklu, termin upływa 5 dni przed rozpoczęciem pierwszej Gry w cyklu.
1.3. udostępnić wydarzenie na Facebooku. Konto, z którego zostanie dokonane udostępnienie, będzie służyło do kontaktu w aplikacji Messenger. Konto, z którego zostanie dokonane udostępnienie prosimy podać w mailu zgłoszeniowym.
1.4. Udział w Grze nie wymaga przynależności do jakiejkolwiek organizacji ani zdania egzaminów.

2. Terminy poszczególnych Gier:

1. 25.05.2019 ( sobota) 12:00 – 15:00 obszar gry: Żabianka i Oliwa (Gdańsk)
2. 30.06.2019 ( niedziela ) 9:00 – 12:00 obszar gry: Stare Miasto i Śródmieście ( Gdańsk )
3. 28.07.2019 ( niedziela ) 9:00 – 12:00 obszar gry: Wrzeszcz ( Gdańsk)
4. 25.08.2019 ( niedziela ) 9:00 - 12:00 obszar gry : Przymorze i Zaspa ( Gdańsk )

3. Zasady gry:

3.1. w czasie gier wykorzystywane będą olejki zapachowe: cynamonowy, pomarańczowy i goździkowy.
3.2. w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Gry, do godz. 22:00, do osób, które dokonały prawidłowego zgłoszenia, zostanie wysłana wiadomość mailowa (na adres, z którego dokonano zgłoszenia) z dokładną mapą terenu, na którym odbywać się będzie Gra.
3.3. w ciągu maksymalnie 30 minut od godziny rozpoczęcia Gry określonej w regulaminie, na specjalnie stworzonej grupie w aplikacji Messenger, zostanie wysłana mapa z lokalizacjami poszczególnych ringów do przeszukania ( 5 różnych lokalizacji do przeszukania) oraz zdjęcia ringów.
3.4. kolejność przeszukiwania poszczególnych ringów jest dowolna.
3.5. każdy zawodnik ma obowiązek:
a) zrobienia zdjęcia psu na każdym ringu
b) zrobienia zdjęcia miejsca, w którym według zawodnika umiejscowiona jest próbka. Zawodnik powinien wskazać jak najdokładniejszą lokalizację próbki.
Próbki mogą być umieszczane w sposób niewidoczny!
3.6. każda Gra kończy się w miejscu wyznaczonym przez organizatora na obszarze poszczególnej Gry. Meta będzie zaznaczona na mapie przesyłanej po rozpoczęciu każdej Gry.
3.7. po zakończeniu Gry organizator, na podstawie zgromadzonego i okazanego przez zawodnika na jego urządzeniu cyfrowym kompletu dziesięciu zdjęć, będzie weryfikował, czy każda próbka została odnaleziona. Jeśli okaże się, że próbka/ próbki nie zostały odnalezione, do końcowego czasu zawodnika zostanie doliczone 10 minut za każdą nieodnalezioną próbkę. Brak każdego z 10 zdjęć wymaganych regulaminem będzie skutkował doliczeniem 20 minut do końcowego czasu.
3.8. Grę wygrywa zawodnik, który zakończy ją prawidłowo w najkrótszym czasie ( łącznie z doliczonym czasem za nieodnalezione próbki i brak zdjęć ).
3.9. w czasie każdej Gry do przebycia będzie dystans ok 5 do 7 kilometrów.
3.10. w czasie pracy psa na ringu obowiązuje zakaz wchodzenia na ring przez kolejnego zawodnika chyba, że zawodnik pracujący z psem na ringu postanowi inaczej.
3.11. ogłoszenie oficjalnych wyników poszczególnych gier nastąpi niezwłocznie po zebraniu wszystkich niezbędnych danych w siedzibie organizatora: „Psikus” Szkoła dla Psów, ul. Bitwy Oliwskiej 20 w Gdańsku.
3.12. W czasie Gry obowiązuje zakaz przemieszczania się wszelkimi pojazdami samochodowymi, szynowymi i powietrznymi tj. samochodami, taksówkami, helikopterami, , autobusami, tramwajami i pociągami, latającymi miotłami, itp.
3.13. termin zgłoszeń upływa 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnej gry.
3.14. organizator zastrzega sobie możliwość doliczania dodatkowego, karnego czasu za zachowania wbrew zasadom fair play.
3.15. do udziału w Grze zapraszamy całe rodziny. Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
3.16. w przypadku rezygnacji z udziału w grze opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
3.17. w dniu publikacji regulaminu obszary Gier podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie.
3.18. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gier z przyczyn niezależnych od organizatora.
3.19. organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zawodników lub psy w trakcie trwania Gry.
3.20. ilość miejsc ograniczona!!!

4. Puchar Gier Miejskich 2019

4.1. na potrzeby rankingowe, w każdej Grze, wprowadza się następujący system punktowy:
1 miejsce 20 pkt
2 miejsce 19 pkt
3 miejsce 18 pkt
4 miejsce 17 pkt
5 miejsce 16 pkt
6 miejsce 15 pkt
7 miejsce 14 pkt
8 miejsce 13 pkt
9 miejsce 12 pkt
10 miejsce 11 pkt
11 miejsce 10 pkt
12 miejsce 9 pkt
13 miejsce 8 pkt
14 miejsce 7 pkt
15 miejsce 6 pkt
16 miejsce 5 pkt
17 miejsce 4 pkt
18 miejsce 3 pkt
19 miejsce 2 pkt
20 miejsce 1 pkt

4.2. na podstawie wyników wszystkich czterech Gier zostaną wyłonione zespoły pies + przewodnik którzy otrzymają:
a. za zajęcie pierwszego miejsca:
- „ZŁOTY” PUCHAR NOSEWORKOWYCH GIER MIEJSKIICH 2019
- TYTUŁ: ZŁOTEGO LWA NOSEWORK 2019
b. za zajęcie drugiego miejsca:
- „SREBRNY” PUCHAR NOSEWORKOWYCH GIER MIEJSKICH 2019
- TYTUŁ: SREBREGO LWA NOSEWORK 2019.
C. za zajęcie trzeciego miejsca:
- „BRĄZOWY” PUCHAR NOSEWORKOWYCH GIER MIEJSKICH 2019
- TYTUŁ: BRĄZOWEGO LWA NOSEWORK 2019

WSZYSTKIM ŻYCZYMY ŚWIETNEJ ZABAWY 😊